İklim Nötrlüğü Sektörler Arası Araştırma Gerektirmektedir

Rejeneratif kaynaklardan temin edilmesinden kullanımına dek enerji ekonomisi zincirinin sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir gereksinimleri karşılayabilmesi için disiplinlerarası araştırma gerekmektedir. Temiz sistem kullanımının artması ve fonksiyonel-yenilikçi malzeme kavramlarının yerleşmesi enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği temin edecektir.

Power-to-X

Güneş kolektörü tasarımı

Yapısal Bütünlük

Akıllı Malzemeler

Hidrojen Ekonomisi

Yakıt Hücreleri

Elektoliz

Piller

Gaz Haline Getirme (Gazlaştırma)

E-Araçlar

Bina Yönetimi

Hafif

Isıl Yönetim

Akıllı Malzemeler

 

 

Enerjide Azalma

Makine Optimizasyonu

Proses Analizi ve Optimizasyonu

Proses-Ürün Etkileşimleri

 

© DeepTech Engineering

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.