❝Sorumlu Ar-Ge ve sürdürülebilirlik, DTE'de hem dahili hem de harici olarak yaptığımız her şeyin yol gösterici ilkeleridir. Akıllı fonksiyonel tekstiller, yenilenebilir kaynaklardan enerji hasatlama ve bilgisayar bilimleri gibi disiplinler arası alanlarda gerçek bir fark yaratacak yeni ürünler ve süreçler araştırmak ve geliştirmek için çalışıyoruz.❞ 
Team DeepTech Engineering 

 

Bilime Dayalı Teknoloji Geliştiriyoruz

  • Kavramdan çözüme ürün ve süreç geliştirme
  • Yenilikçi yöntemler ile optimizasyon

Optimizasyon için Yapay Zeka

  • Fiber malzemeleri; Uzunluk, çap, yönelim, kesit (dikdörtgen, yuvarlak, elips, rozet, boşluklu, iki bileşenli), karışım oranı ve daha fazlası... 
  • İplik; numara, malzeme türü (doğal, metalik veya metalik olmayan, polimerik), büküm, dayanıklılık, uzama, karışım oranı vb. 
  • Tekstil yüzeyleri (dokumasız, örme, dokuma), köpük ve diğer gözenekli malzemeler. Ilmek sıklığı, dikiş genişliği, ilmek sayısı, çözgü / atkı çapı ve sıklığı, kumaş deseni (bezayağı / keper / saten), çok katmanlı kompozit laminatlar, matris türü vb. Kurutma ve empregne / bitirme parametreleri gibi tekstil makine işleme ayarları, konveyör bandı hızı, enerji tüketimi, hava hızı ve dağılımı, fırın parametreleri vb.

Bilim ve Sürdürülebilirlik esaslı yenilikçi yaklaşımlar (inovasyon)

DeepTech Mühendislik, bir ar-ge ve danışmanlık şirketi olarak sorumluluğunun bilincindedir. İleri/gelişkin araştırmalarımızın; toplum, uzmanlar, yerel bölge, çevre ve iş sektörümüz üzerinde etkisi olacağının bilinciyle, disiplinler arası gelişim faaliyetlerimizde değerlerimiz esastır. Sürdürülebilir çözümler talep eden müşterilerimiz için bütünleştirici mühendislik ürünlerimizi, süreçlerimizi ve yöntemlerimizi; küresel değişime uygun, verimli ve çevre dostu hale getirmek üzere çalışıyoruz.

Inovasyon

Dijitalleşme

Ürün ve süreç geliştirme; ileri sayısal yöntemler yardımıyla gerçekleş-tirilebilir ve dijital platformlarda uygulanabilir. 

Böylece, belli bir ürün / süreç için geliştirme döngülerinin sayısını, maliyet etkin bir şekilde en aza indirmek mümkün olabilmektedir.

Fonksyonel

Malzemeler

Yenilikçi malzemeler; enerji hasatlamaya yönelik veya 3D baskı teknolojileri gibi eklemeli imalat imkanı sunan yenilikçi üretim yöntemleri ile birlikte, ek araçlar olmadan karmaşık yapılar oluşturulmasının yolunu açan kapsamlı işlevsel entegrasyona olanak tanır.

Sorumluluk

Sürdürülebilirlik

Dijital Endüstri aşamasına geçiş ve Derin Teknolojilerin kullanımı ile giderek daha fazla ağ bağlantılı hale gelen dijital çağımız; bir yandan mevcut geleneksel test ve simülasyon araştırma yöntemlerini dönüştürürken, diğer yandan profesyonel iş dünyası için yeni mücadele alanları yaratacak önemli fırsatlar sunuyor.

Gelecek

Temiz bir Çevre

Çevresel etkiler, yenilikçi ürünlerin ve verimli süreçlerin geliştirilmesinde ve optimizasyonunda önemli unsurlardır. Mühendislik ve bilimsel yaklaşımlarımızı ve hizmetlerimizi; enerji tüketimine ve kaynakların verimli kullanımına önem vererek sistemli bir şekilde geliştiriyoruz. Ekonomik ve teknik olarak mümkün olan her durumda, hedef odaklı çözümler bulmak ve en iyi müşteri memnuniyetini sağlamak için mevcut en iyi teknolojileri ve yöntemleri kullanıyoruz.

© DeepTech Engineering

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.